วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

คู่มือติวสอบ แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ล่าสุด

 
แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ล่าสุด
 กรมราชทัณฑ์ ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ล่าสุด  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ 
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)  กรมราชทัณฑ์ 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
3 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง  พ.ศ.2549
7 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
9 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
11 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2511
12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
13การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมราชทัณฑ์

นักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) กรมราชทัณฑ์ 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
3 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง  พ.ศ.2549
7 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
9 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
11 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
12 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
13การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมราชทัณฑ์

****1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมลล์      ราคา  399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน ****
****2. สั่งปรินท์ เป็นหนังสือ+mp3 

ราคา  899 บา (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์)***

@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@ 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
    

สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร       :  080 450 5746
Line ID  :  muktit
E-mail    : vijjadh@gmail.com

Facebook  :  https://www.facebook.com/ebookkhosob

1 เรือนจำมี 4ประเภท 
2 หวายเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม 
3 ประเภทนักโทษเด็ดขาด มี6 ประเภท 
4ห้ามใช้เครื่องพันธนาการกับผู้หญิงและคนอายุ60 ปีขึ้นไป 
5 นักโทษเดก็ดขาดออกไปทำงาน ต้องเหลือโทษไม่เกิน 2 ปี 
6 ข้อใดผิด ตอบที่ไปรายงานตัวต่อศาลใน24 ชม 
7 การคนตัวผู้หญิง ให้ผู้หญิงที่น่าเชื่อถือ ค้นตัว 
8 เด็กที่สามารถอยู่ในเรอนจำได้ ถูกทุกข้อ 
9 ลดวันต้องโทษเดือนไม่เกิน5 วัน 
10 โทษขังแทนค่าปรับ วันละ 200 ไม่เกิน1ปี 
11คนที่ไม่มีสิทธิไปทำงานสาธราณะ ตอบ ติดยาเสพติด 
12 ผู้เข้าไปในเรือนจำไม่ได้รับอนุญาติ ปรับ500 ติดคุกไม่เกินปี 
13 ค่าเสี่ยงภัย2000 
14 การขังมี 2 แบบ ที่ตอบอันหลังต้องตอบว่าขังแทนค่าปรับ 
15 รูปถ่ายนักโทษ2*2 
16 การสนทนาผู้ต้องขังกับทนายไม่มีสิทธิ์ฟัง 
17 ชื่อเก่าของสำนักงานคณะรัฐมนตรี(น่าจะได้ทุกคน) 
18 การแบ่งส่วนราชการในกรม ข้อนี้ไปดูเฉลยมาตอบ สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจในการแบ่งส่วนราชการในกรม 
19 เปลี่ยนชื่อ ให้ทำเป็ฯกฤษฎีกา 
20เยี่ยมคนป่วยไม่เกิน30 นาที 
21จะย้ายราชการไปในตำแหน่งต่ำลงได้ เว้นแต่ผู้นั้นสมัครใจ 
22 กรมการจังหวัดมีหน้าทีให้คำปรึกษาผู้ว่า 
23 ข้อใดไม่ใข่กิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดูเอานะครับ จะมีแปลกอยู่ข้อหนึ่ง 
24 ผู้จักทำ พรบ บริหารราชการแผ่นดิน ถูกทุกข้อ 
25 พรบ บริหารารชการแผ่นดิน ให้ผูกพันกับ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ 
26 จำคำตอบว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชน(ถามเกี่ยวกับพรบ กิจการบ้านเมืองที่ดี) 
27 กพ มี 5-7คน 
28 หน้าที่ กพ. ตอบที่ไปอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกระทรวง กรม เพราะกพ ออกกฏได้ เสนอแนะนายกได้ 
29 สารวัตรเรือนจำ ตอบข้อที่อธิบดีแต่งตั้งและ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษากับผบ เรือนจำ 
30 ยกเลิกโทษเฆี่ยน 
31 โทษทางวินัย ขัง เพิ่มเวรยาม กักบริเวณ 
32 เรือนจำมีบุคคลประเภทใดอยู่บ้างตอบผู้ต้องขังและอยู่ที่พิจารณาคดีต่อศาล ตอบถูกทุกข้อ 
33 พัศดีสั่งใช้และเพิกถอนเครื่องพันธนาการ 
34งดเยี่ยม 6 เดือน ผิดครับ 
35งานที่ให้นักโทษทำต้องคำนึงถึง อันนี้น่าจะได้นะครับ 
36 อาทิตย์หนึ่ง หยุดได้ 1วัน 
37 ที่ถามว่าข้อใดผิด ที่ว่านักโทษชั้นเยี่ยมได้ไปทัณฑนิคมถูก และที่ได้ลดโทษ1/2 ผิดเพราะต้อง1/3 ถึงจะถูก 
38 งานสาธราณะ ทำ 1วันลดโทษได้1วัน 
39 ให้แพทย์ตรวจทุก 3วัน 
40ที่ถามข้อใดผิด ที่ว่าพักการลงโทษ ต้องตอบว่า ลดภาระเรือนจำ 
41 จัดอาหารอย่างน้อยต้อง2มื้อ 
42 อาญาในชุมชนตอบกรมคุมประพฤติ (ไม่แน่ใจว่าถูฏเปล่า) 
43 หนีไปเกิน 1 ปี ริบเข้าแผ่นดิน 
44 บ้านกึ่งวิถี ให้ผู้พ้นโทษและไม่มีที่ไป 
45 ข้อใดไม่ใช่วินัยต่อตัวเอง ตอบไม่เรียกรับของญาติผู้ต้องขังเพราะเป็นวินัยต่อผู้ต้องขัง 
46 หลัการใดไม่ได้ใช้กับผู้ต้องขัง ตอบหลักศาสนา 
47 บริหารงานในเรือนจำมี บริหารเจ้าหน้าที่ นักโทษ แต่ไม่มี ฑัณวิทยา 
48 ที่ตอบว่าตรวจนับญาติที่เข้ามาเยี่ยม 
49 อธิบดี และปลัด สั่งทำโทษผู้คุมหรือพัศดี คนใดได้ถูก ตอบ ข้อแรกเลย ที่ทำโทษผู้คุม 15-20-30เปิดดูเฉลยได้ครับ 
50 ใช้ปืนได้ต่อเมื่อ ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธ


51 นักโทษหญิง15 ต่อผู้คุม1คน 
52 ผู้มีอำนาจเลื่อนลดชั้นนักโทษได้คือ ผบ เรือนจำ 
53 ข้อใดผิดเกี่ยวกับการหนีของนักโทษ ตอบที่ว่าอย่างเป็นพี่ใหญ่อะไรนั้นน่ะ 
54 เงินฝากนักโทษมี เงิน ตั๋วเงิน ธนานัติ 
55 ต้องตรวจบัญชีทุก 3 เดือน 
56 โทษที่ราชทัฑรับผิดชอบมี กักขัง จำคุก ประหาร 
57 ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณ ตอบ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
58 ประธานเลือก ก.พ.ค คือประธานศาลฏีกา 
59 ความจุปกติของเรือนจำ1.6 
60สร้างใหม่ความจุที่2.25 
61 นายก รักษาราชการ พรบ แผ่นดิน(ไม่แน่ใจข้อนี้มีไหม) 
62นักโทษเด็ดขาดที่ออกไปทำงานสาธารณะถ้าติดตลอดชีวิคต้องติดมา10 ปี (ข้อนี้ก็ไม่แน่ใจว่าออกไหมหรือออกคุมประพฤติ) 
63 สูทกรรมคือ เกี่ยวกับอาหาร(ตอนแรกตอบตัดเสื้อผ้า พึ่งนึกได้) 
64 นักโทษเมื่อปล่อยตัวต้องมารายงานตัวภายในกี่ช.ม (อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าออกไหม) 
65 นักโทษเบิกเงินได้ 100 บาทต่อวัน (ตอนแรกนึกว่า200) 
66แพทย์ย้ายนักโทษที่ป่วยไปโรงบาลโดยพลการไม่ได้ต้องขอผู้อำนวยการก่อน 
67 แต่ผู้อนุญาติให้นักโทษไปโรงบาบลได้คือ อธิบดีเพราะผู้อำนวยการต้องทำเรื่องขออธิบดี หรืออนุมัติไปแล้ว ก็ให้รีบรายงาน 
68 ขอที่ราชพัสดุในกรุงเทพ ขอที่กรมธนารักษ์ ต่างจังหวัดขอที่ผู้ว่าส 
69 นักโทษที่ทำผิดครั้งแรก และโทษไม่หนักอยู่เรือนจำความมั่นคงต่ำ เพราะถ้ากลางคือนักโทษที่ย้ายมาจากความมั่นคงสูง 
70 ชะลอการฟ้องในไทย ยังไม่มีครับ 
71 อาหารผู้ต้องกักขัง เจ้าหน้าที่2 คนตรวจ บางคนอาจจะไปงงกับแพทย์มีหน้าที่ตรวจผู้ทำอาหาร 
72 ตึกห่างจากกำแพง 6 เมตร 
73 ปืนพก ปืนยาว กระบองกรม (ข้อนี้ผมผิด โค ตร โ ง่ เลย555) 
74 ปลัดกระทรวงย้าย ผู้บริหารระดับต้น 
75 ผู้ที่เข้าสถานกักขังหญิง ต้องระดับหัวหน้าเจ้าพนักงานขึ้นไป 
76 ทนายความเข้าเยี่ยมได้ จันทร์ถึงศุกร์ เพราะเว้นวันหยุดราชการ 
77 คณะประเมินอิสระ เป็นผู้ประเมิน เปิดอ่านได้ที บริหารบ้านเมืองที่ดี(ผมตอบ ข้อนี้แล้วแต่เหลือบไปเห็นคนข้างๆ 2คนตอบ กพร.เลยลอกมา ผิดซะ) 
78 เรือนจำชั่วคราวคือ 
79 อธิบดี ไล่ชั้นจัตวาออก 
80 3P ผมผิด เพราะต้องมี Profit ด้วย 
81 ได้รับบาดเจ็บสาหัส ข้อนี้จะมีปัญหาเพราะเห็นทะเลาะกันหน้าห้องหลายคน บางคนว่า เจ็บธรรมดา 2000 สาหัส 4000 ตาย8000 
อีกคนว่า เจ็บธรรมดา4000 สาหัส8000 ตาย10000 
มีผู้รู้ระดับซี5 (แต่ยังอุตส่าห์มาสอบใหม่แกบอกว่าข้อนี้ ตอบ 4000 ผมถามว่าทำไม แกบอกว่า แกทำงานมานาน อย่าถาม ผมเลยเออตามไป แต่แกบอกอีกว่า ได้ที่10000น่ะคนละอันกันไปอ่านดีๆ 

82ผู้มีหน้าทีริบทรัพย์สิน น่าจะ ผบ เรือนจำ 
83 นักโทษอุธรต่อใคร 
84 เกี่ยวกับบำบัดจำโจทย์ไม่ได้ 
85 เจ้าหน้าที่คือ 

1. เรือนจำใดที่ตกเป็นข่าวที่ค้นพบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือมากที่สุด
. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช   เรือนจำเขาดิน
. เรือนจําบางขวาง  . เรือนจําพิเศษกรุงเทพ
2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีที่กรมราชทัณฑ์นำมาใช้ในงานราชการ
. นำระบบ Smart card มาใช้กับผู้ต้องขังเพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
  การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ( Call Center )
. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) 
. การใช้ระบบแสงอินฟาเรด ตรวจจับความเคลื่อนไหว รอบกำแพงในเวลากลางคืน
3. โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิคลอนดอน 2012 ดำเนินการโดนเรือนจำใด
.  เรือนจำกลางขอนแก่น   เรือนจำกลางเชียงใหม่
. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง . เรือนจำพิเศษธนบุรี
4. นักมวยคนแรกของกรมราชทัณฑ์ ที่เป็นแชมป์โลก มวยสากลอาชีพ คือใคร
. อำนาจ รื่นเริง   แซมซั่น สศิริพร
. ใหม่ เมืองคอน . บูรพา ปวิถี
5. ปกติการจัดเวรยามกลางคืน จะจัดให้มี ผลัด อยากทราบว่าเวรผลัด สาม จะต้องอยู่ช่วงเวลาใด
. 03 .00 – 06.00 .   21 .00 – 23.00 .
. 24 .00 – 03.00 . . 02 .00 – 06.00 .
6. กีฬาชนิดใดไม่ใช่ชนิดกีฬาที่ ทัณฑสถานวันหนุ่ม ได้รับการสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
. วอลเลย์บอล   มวย
. ฟุตบอล . เทวันโด
7. โครงการใดเป็นความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกระทรวงสาธารณสุข
. หนึ่งหมอ หนึ่งเรือนจำ   นวดไทยเพื่อสุขภาพในเรือนจำ
. สุขภาพดีถ้วนหน้า . ยิ้มได้เมื่อเจอหมอ
8. กรมราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงมหาดไทย
. สำนักนายกรัฐมนตรี . กระทรวงพัฒนาสังคม
9. เรือนจำในปัจจุบันมีกี่แห่ง ( ไม่นับเรือนจำชั่วคราว )
. 154 แห่ง   159 แห่ง
. 143 แห่ง . 169 แห่ง
10. ในเรือนจำมีผู้ต้องขังประเภทใดมากที่สุด
. ผู้ต้องขังคดียาเสพติด   ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับทรัพย์
. ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับเพศ . ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
11. อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกคือใคร
. หลวงพิษณุโลก   กรมพระยาดำรง
. นายศีล พีระศรี . พระยาชัยวิชิต วิสิษฐรรมธาดา
12. หน่วยงานใดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
. เรือนจำจังหวัด   ทัณฑสถาน
. เรือนจำพิเศษ . เรือนจำกลาง
13. สถานกักกันตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
. นครปฐม   ชัยภูมิ
. นนทบุรี . ตราด
14. ข้อใดคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในงานราชทัณฑ์ในปัจจุบัน
. นำระบบ Smart Card มาใช้กับผู้ต้องขัง  
 นำระบบ Video Conference มาใช้ในการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ
. การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดต่างๆที่สำคัญของเรือนจำ  
ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดเป็นปัญหาหนักที่สุดของเรือนจำในปัจจุบัน
. ปัญหานักโทษล้นคุก   ปัญหาขาดแคลนกำลังคน
. ปัญหาขาดแลนนักโทษ . ปัญหาขาดแคลนพัศดีเรือนจำ
17. ข้อใดเป็นกิจการที่เอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรือนจำแล้วในปัจจุบัน
. เรือนจำเอกชน   ผู้คุมเอกชน
. นิคมอุตสาหกรรมนักโทษเอกสาร . การฝึกอาชีพผู้ต้องขังโดยเอกชน
18. คำว่า “ ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล ” เป็นคำเกี่ยวกับอะไร
. เป็นคติพจน์ของกรมราชทัณฑ์   เป็นพันธกิจของกรมราชทัณฑ์
. เป็นคำขวัญของข้าราชการราชทัณฑ์ . เป็นจรรยาบรรณของนักทัณฑวิทยา
19. เว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์ คือ
. [url]WWW.CORRECT.CO.TH[/url]   [url]WWW.CORRECT.GO.TH[/url]
. [url]WWW.CORRECT.GOV.TH[/url] . [url]WWW.CORRECT.ORG.TH[/url]
20. โทษประหารชีวิตปัจจุบันทำอย่างไร
. เอาไปฉีดยาพิษให้ตาย   เอาไปแขวนคอให้ตาย
. เอาไปยิงเป้าให้ตาย . เอาไปทำอย่างไรก็ได้ ขอให้ตายเป็นพอ
21. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ คนปัจจุบันคือ
. นายจำเนียร ชวนะพงศ์   พันโทกมล ประจวบเหมาะ
. ..สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย . พันตำรวจเอกขุนนครรัฐเขตต์ 
22. อนุศาสนาจารย์ คือผู้ทำหน้าที่อะไร
. ผู้สอนวิชาศาสนาและอบรมศีลธรรมให้แก่นักโทษในเรือนจำ   
 ผู้สอนวิชาศาสนาและอบรมศีลธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ
. ผู้นำทางจิตวิญญาณให้แก่ผู้คุมและนักโทษในเรือนจำ 
. ผู้นำทางจิตวิญญาณให้แก่นักโทษในเรือนจำ
23. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือ
. พลตำรวจเอก  ประชา พรหมนอก  . นายพีรพันธ์ สาวีรัฐวิภาค
24. เรือนจำใดที่ใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังคดีร้ายแรง
. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช   เรือนจำเขาดิน
. เรือนจําบางขวาง . เรือนจําพิเศษกรุงเทพ
26. กรมราชทัณฑ์ได้เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากใช้ปืนยิงมาเป็นฉีดยาพิษตั้งแต่เมื่อใด
. 16 ตุลาคม 2546    17 ตุลาคม 2546
. 18 ตุลาคม 2546 . 19 ตุลาคม 2546
30. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำความผิดด้วยวิธีใด
. เก้าอี้ไฟฟ้า   ใช้ปืนยิง
. แขวนคอ . ฉีดยาหรือสารพิษ
32. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์สังกัดอยู่ในกระทรวงใด
. กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงมหาดไทย
. กระทรวงกลาโหม . กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
33. งานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
. กรมราชทัณฑ์   กรมคุมประพฤติ
34. เกี่ยวกับโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
. เป็นโรงเรียนฝึกอบรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์  
 เป็นศูนย์อบรมข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ
. เป็นโรงเรียนกีฬาของผู้ต้องขัง 
. เป็นศูนย์เตรียมการปล่อยผู้ต้องขังคดียาเสพติด
35. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ มีทั้งหมด แห่ง ข้อใดมิใช่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก   
 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานหญิง นครราชสีมา
. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 
. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
แห่ง ตาม 1, 2,3 และที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษของแก่น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
36. หลักสูตร Care Model ของกรมราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังในคดีประเภทใด
. ยาเสพติด   ความผิดเกี่ยวกับเพศ
. ความผิดต่อเนื้อตัวร่างกาย . ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
37. กรมราชทัณฑ์ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านใด
. ด้านบริหารงบประมาณ   ด้านบริหารงานบุคคล
. ด้านการควบคุม . ถูกทุกข้อ
38. โล่ไฟฟ้าและกระบองไฟฟ้าริเริ่มใช้ในเรือนจำใดเป็นแห่งแรก
. เรือนจำกลางเชียงใหม่   เรือนจำกลางขอนแก่น
. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช . เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
39. ข้อใดคือ กฎเหล็ก ที่กรมราชทัณฑ์ออกมาใหม่
. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ต  ห้ามดูโทรทัศน์
. ห้ามใช้โทรศัพท์ . ถูกทุกข้อ
40. กรณีเหตุที่มีการบุกตรวจค้นเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช กรมราชทัณฑ์ ได้มีการดำเนินการใดต่อมา
. ย้ายผู้บัญชาการเรือนจำ   สั่งย้ายนักโทษคดีร้ายแรงที่เกี่ยวข้อง
ตรวจบัญชีทรัพสินย์ผู้คุมที่เกี่ยวข้อง . ถูกทุกข้อ
41. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ตั้งอยู่ที่ใด
. กรุงเทพมหานคร   นนทบุรี
. สมุทรปราการ . ปทุมธานี
42. การเสริมในช่วงเวลาเช้าขณะไขผู้ต้องขังลงจากเรือนนอน คือช่วงเวลาตามข้อใด
. ระหว่างเวลา 06.00 – 08.00 .   ระหว่างเวลา 06.00 – 08.30 .
. ระหว่างเวลา 06.30 – 08.00 . . ระหว่างเวลา 06.30 – 08.30 .
43. เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำตลอดเวลา จะได้รับ ค่าเสี่ยงภัยเดือนละเท่าใด
.  1,000 บาท   1,200 บาท
. 1,500 บาท . 1,700 บาท
44. งานราชทัณฑ์ในอนาคตเป็นรูปแบบใด
. การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ  
 การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมทั่วไปได้
ยังคงรูปแบบการลงโทษเพื่อแก้แค้น  
. ถูกทั้ง 1 . และ 2.
*******************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น